Automatizácia riadenia online marketingu je už nevyhnutným trendom tejto doby. V zahraničí samozrejmosť zavedená v praxi, zatiaľ čo u nás na Slovensku ešte len v úplných začiatkoch. Práve za týmto účelom bol vytvorený Magic Script bidding. Jeho algoritmus do veľkej miery automatizuje a spresňuje riadenie PPC kampaní. Aktuálne ho používame pri bidovaní pre AdWords, Shopping, Heureku, Zboží a najnovšie tiež testujeme Sklik. Fakt, že dokážeme výrazne spresniť ponúkanú cenu za klik v PPC systéme a zároveň šetriť prácu našich špecialistov, ponúka veľkú konkurenčnú výhodu aj našim klientom. Teší nás, že jedným z nich je aj eyerim.

Martin Zahuranec, ktorý je spoluzakladateľom tohto dynamicky sa rozvíjajúceho eshopu s okuliarmi, sa vyjadril, že práve zavedenie automatického biddingu bolo pre nich zlomovým bodom a úplne zmenilo pravidlá hry.

“Prvý mesiac po nasadení sa nám výrazne znížil podiel nákladov z obratu a preukázateľne narástol celkový obrat z AdWords. Najprv sme testovali len dve krajiny, ale po prvých výsledkoch sme to bez váhania nasadili aj pre všetky ostatné. Páčilo sa mi, že prvý mesiac sme mohli Magic Script otestovať zadarmo a pricing bol nastavený až po preukázaní výsledkov. Z toho čo viem, je Magic Script bidding jediný nástroj, ktorý zráta celú históriu našich štatistík z Analytics a riadi bidding in real time.”

Nám v ui42 sa vďaka Magic Script biddingu podarilo skonsolidovať marketingové investície do PPC AdWords kampaní eyerimu na všetkých trhoch. Nižšie je konkrétna prípadová štúdia na dvoch z nich - Česko a Slovensko , aktuálne však optimalizujeme ich obraty už na 6 trhoch, a to na Slovensku, v Česku, v Maďarsku, v Dánsku, v Švédsku a v Rumúnsku. Čoskoro pre vás doplníme aj ostatné krajiny.