thumbnail

Dedoles

Dedoles has implemented Buxus CMS in 2016.  Together we have been able to handle the rapid growth of sales and the constant increase of website visitors.

New customized admin system saved a lot of time when managing products portfolio. 

The new system also helped reduce the cost of hosting, handled several times bigger traffic, we have speed up the entire site and increase the conversion rates.

Dedoles is also active on foreign countries - our Buxus enpowers websites in 7 language versions. 

Case study
Our satisfied customers

“E-commerce know-how človek nezíska jednorázovo. Je to kontinuálny proces učenia sa a napredovania. Len čo sa za mesiac naučíme jednu oblasť, už sa počas toho istého mesiaca na online trhu vyskytne niečo úplné nové, atď… V našom procese rozvoja a rastu nám okrem iného veľmi pomohol akceleračný program E-shop akcelerátor, vďaka ktorému sa ním otvorili brány k úspešnej spolupráci s uičkom*. Team skvelých ľudí a odborníkov s nami naštartoval intenzívnu spoluprácu ako v oblasti UX dizajnu, tak v online marketingu a posledne aj web developomente. Spolupráca funguje. Je založená na otvorenosti a dôvere. Inak si to ani neviem prestaviť. Nie je to vzťah dodávateľ - odberateľ. Sme partneri.” *uičko = familiárno-slangové zaužívané oslovenie pre ui42 ;-)

Jaroslav Chrapko

Our work

Buxus    ~    Operation Web Server    ~    Regular development work    ~    Development    ~    Web analytics (GA)    ~    UX audit    ~    UX testing    ~    Information architecture    ~    Sketch (wireframe)