Inovujte váš podnik vďaka digitálnym voucherom

Are you trying to find a reason why the traffic to your website is low or even declining? Are you struggling to acquire new customers?

By conducting usability testing of your website, we can identify problematic areas that may hinder users from interacting with your content or purchasing your products.

Inovujte váš podnik vďaka digitálnym voucherom

At ui42, we specialize in optimizing the usability of websites and increasing desired conversions. Our team of experts will work with you to identify weak points and implement improvements that enhance the overall user experience and ultimately boost your revenues.

Ako môžete využiť digitálny voucher vo výške až 15 000 EUR u ui42?

Is based on principles of artificial intelligence and neural networks

Is a self-learning tool for product recommendation, effective up-sell & cross-sell

For every online shop that needs an effective tool for product recommendation

Why should be Elwa a part of your team?

It is an automated dialogue product search tool (virtual shopping assistant) in the online shop

It is a valuable helper in customer support

It is a valuable colleague that helps collecting contact details (lead generation)

It is multilingual

It works 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year

It learns fast and you can add new terms into its database indefinitely

It does not need to go on holiday or take a sick day :)

Why should be Elwa a part of your team?

Používateľská skúsenosť (UX)

Vypracovanie individualizovaného riešenia pre použiteľnosti webu, služby alebo produktu podľa UX štandardov

Vypracovanie individualizovaného riešenia pre použiteľnosti webu, služby alebo produktu podľa UX štandardov

Zanalyzujeme ako dobre sa vaša digitálna platforma zhoduje s princípmi a očakávaniami dobrého užívateľského zážitku. Zameriame sa na rôzne aspekty, ako je jednoduchosť použitia, zrozumiteľnosť, navigácia a celková prehľadnosť. 

Testovanie použiteľnosti a prístupnosti webu, služby alebo produktu

Testovanie použiteľnosti a prístupnosti webu, služby alebo produktu

Otestujeme vaše digitálne prostredie vašimi cieľovými zákazníkmi a zistíme tak, ako dobre ho vedia používať. Identifikujeme problematické body, ktoré môžu používateľom brániť v interakcii s vaším obsahom alebo v nákupe vašich produktov.

Grafický a vizuálny návrh riešenia na základe analyzovaných potrieb

Grafický a vizuálny návrh riešenia na základe analyzovaných potrieb

Analýza webu

Digitalizácia podniku - Technická špecifikácia optimalizácie interných procesov elektronickom obchode

Digitalizácia podniku - Technická špecifikácia optimalizácie interných procesov elektronickom obchode

Presne popíšeme technické požiadavky a postupy, ktoré sú potrebné na zlepšenie a optimalizáciu vnútorných operácií a činností v rámci e-shopu. Projektová dokumentácia bude zahŕňať podrobné informácie o tom, ako sa majú procesy zlepšiť, aké technické nástroje sa budú používať a aké kroky bude potrebné prijať na dosiahnutie väčšej efektívnosti, úspor času a zvýšenia kvality.

Automatizácia a zrýchlenie elektronického obchodu

Automatizácia a zrýchlenie elektronického obchodu

Vďaka analýze zistíme aké technologické riešenie bude vhodné pre automatizáciu a zrýchlenie rôznych aspektov prevádzky e-shopu. Cieľom bude zvýšenie efektívnosti, zníženie manuálnych úkonov a procesov, a tým umožniť rýchlejšiu a plynulejšiu interakciu medzi obchodníkom a zákazníkmi. 

Optimalizácia webu pre internetové vyhľadávače

Optimalizácia webu pre internetové vyhľadávače

Umelá inteligencia

Návrh na zavedenie odporúčacieho nástroja na báze AI

Návrh na zavedenie odporúčacieho nástroja na báze AI

Vďaka odporúčaciemu nástroju na báze umelej inteligencie budete vedieť zvýšiť obratovosť vášho e-shopu, zmodernizovať ho a zefektívniť procesy. Navrhneme riešenie, ktoré bude navrhnuté na mieru pre váš online obchod.

Návrh na zavedenie chatbota ChatGPT fungujúceho na báze AI

Návrh na zavedenie chatbota ChatGPT fungujúceho na báze AI

Vytvoríme vám plán a koncept pre implementáciu interaktívneho chatbota založeného na umelej inteligencii. Cieľom bude navrhnúť systém, ktorý bude schopný spracovať a porozumieť ľudskému textu a následne generovať relevantné a zmysluplné odpovede.

Návrh spôsobu kategorizácie a vyhľadávania produktov na stránke

Návrh spôsobu kategorizácie a vyhľadávania produktov na stránke

Vytvoríme plán pre usporiadanie a následné vyhľadávanie produktov na e-shope. Zameriame sa na štruktúrovanie produktov do logických kategórií a na implementáciu efektívneho vyhľadávacieho mechanizmu, ktorý uľahčuje nájdenie konkrétnych produktov podľa požiadaviek užívateľov.

Návrh na vylepšenie full-text search (vyhľadávanie na stránke)

Návrh na vylepšenie full-text search (vyhľadávanie na stránke)

At ui42, we specialize in optimizing the usability of websites and increasing desired conversions. Our team of experts will work with you to identify weak points and implement improvements that enhance the overall user experience and ultimately boost your revenues.

20 miliónov eur vyčlenených na podporu

Vládna agentúra pre výskum a inovácie (VAIA) spolu so Slovenskou agentúrou pre inovácie a energiu (SIEA) ponúkla dve príležitosti na získanie peňažnej podpory pre spoluprácu medzi firmami a výskumnými centrami. Pre digitálne a inovačné projekty je k dispozícii 20 miliónov eur, aby sa podporila inovácia, digitalizácia a súkromný sektor podnietil k investíciám do výskumu a vývoja.

Využite aj vy digitálny voucher na podporu

Mám záujem o

Our agency adheres to the rules and principles of Fair Tender.